101 سالگی فرانک سیناترا، «صدا‌»ی عالم موسیقی

101 سالگی فرانک سیناترا، «صدا‌»ی عالم موسیقی
فرانک سیناترا یکی از بزرگ‌ترین ستارگان فیلم و موسیقی محسوب می‌شود. او در طول زندگی هنریش1800 ترانه از خود به جای گذاشت و در 60 فیلم نقش‌آفرینی کرد. 12 دسامبر 2016 مصادف است با تولد 101 سالگی او.

101 سالگی فرانک سیناترا، «صدا‌»ی عالم موسیقی

فرانک سیناترا یکی از بزرگ‌ترین ستارگان فیلم و موسیقی محسوب می‌شود. او در طول زندگی هنریش1800 ترانه از خود به جای گذاشت و در 60 فیلم نقش‌آفرینی کرد. 12 دسامبر 2016 مصادف است با تولد 101 سالگی او.
101 سالگی فرانک سیناترا، «صدا‌»ی عالم موسیقی