ظرافت در دیپلماسی با «محمد جواد ظریف»

ظرافت در دیپلماسی با «محمد جواد ظریف»

محمدجواد ظریف پس از برکناری در دولت قبل از نیویورک تهران بازگشت، هجرانی که چندان دوام نداشت و او با معرفی روحانی، رای اعتماد از مجلس اصولگرایان گرفت و به خانه خویش باز گشت،این بار در مقام وزیر امور خارجه.

گوشی

بک لینک قوی