گفتگو با بهادر زمانی، بازیگر نقش حضرت عباس (ع)

گفتگو با بهادر زمانی، بازیگر نقش حضرت عباس (ع)

بهادر زمانی، بازیگر نقش حضرت ابوالفضل، پس از مدت ها سکوتش را شکست و دوباره سختی های این نقش و تهدیدهایی که زمان اکران فیلم «روز رستاخیز» در زمان جشنواره شده بود، گفته است.

نفت،آموزش پرورش،دولتی

اتوبیوگرافی
بک لینک