فریدون مشیری، شاعر دلاویزترین شعر جهان

فریدون مشیری، شاعر دلاویزترین شعر جهان

فریدون مشیری در سی ام شهریور ماه 1305 خورشیدی یعنی تقریبا همان زمانی که رضا شاه پهلوی تاج سلطنت ایران را بر سر گذاشته بود در خیابان عین الدوله تهران و در خانه ای که بوی میهن پرستی و دوستداری شعر و ادب از آن به مشام می رسید به دنیا آمد.
بلاگ اطلاعات