10 قهرمانی که در برابر دیکتاتورها ایستادند

10 قهرمانی که در برابر دیکتاتورها ایستادند

این موضوع که قتل هر کسی به خاطر تفاوت و عقیده‌اش، مانند جنایتی علیه تمام بشریت است، یک حقیقت انسانی و اخلاقی است. در مقابل، نجات هر نفر از چنگال گرفتاری به چنین مرگی نیز، می‌تواند نجات تمام بشریت باشد.

اخبار

نفت،آموزش پرورش،دولتی

سئو و بهینه سازی سایت