مرد چینی با عروسک جنسی ازدواج کرد! +عکس

مرد چینی با عروسک جنسی ازدواج کرد! +عکس

مرد چینی با عروسک زن جنسی ازدواج کرد,دلیل ازدواج این مرد با عروسک جنسی سرطانش است.او برای اینکه همسر آینده اش را به دلیل مرگ و سرطان بیوه نکند با این عروسک ازدواج کرد.این مرد گفت: او می خواست طعم تجربه پر شکوه و پر جلال جشن عروسی را قبل از مرگ بچشد. این زوج […]
تصویر ایران