گفتگو با «نسیم ادبی»، بازیگر سریال شهرزاد و همسرش

گفتگو با «نسیم ادبی»، بازیگر سریال شهرزاد و همسرش
میزبان نسیم ادبی و همسرش ابراهیم اثباتی شدیم و گپ و گفت جالبی با این زوج هنرمند داشتیم كه به گفته خودشان هرچند خیلی درگیر كارشان هستند اما با كار تفریح می‌كنند و از این شرایط رضایت دارند.

گفتگو با «نسیم ادبی»، بازیگر سریال شهرزاد و همسرش

میزبان نسیم ادبی و همسرش ابراهیم اثباتی شدیم و گپ و گفت جالبی با این زوج هنرمند داشتیم كه به گفته خودشان هرچند خیلی درگیر كارشان هستند اما با كار تفریح می‌كنند و از این شرایط رضایت دارند.
گفتگو با «نسیم ادبی»، بازیگر سریال شهرزاد و همسرش

بک لینک