کارگردان فیلم «همه‌چیز درباره ایو» را بشناسید

کارگردان فیلم «همه‌چیز درباره ایو» را بشناسید
جوزف ال. منکیه‌ویچ، یازدهم فوریه سال ۱۹۰۹ در پنسیلوانیای آمریکا به‌دنیا آمد. در دوران کودکی زیر سایه برادر و خواهر بزرگ‌ترش بود و به‌همین دلیل نمی‌توانست موجودیت و استعدادهای خود را به‌نحو مطلوبی به خانواده‌اش نشان دهد.

کارگردان فیلم «همه‌چیز درباره ایو» را بشناسید

جوزف ال. منکیه‌ویچ، یازدهم فوریه سال ۱۹۰۹ در پنسیلوانیای آمریکا به‌دنیا آمد. در دوران کودکی زیر سایه برادر و خواهر بزرگ‌ترش بود و به‌همین دلیل نمی‌توانست موجودیت و استعدادهای خود را به‌نحو مطلوبی به خانواده‌اش نشان دهد.
کارگردان فیلم «همه‌چیز درباره ایو» را بشناسید