احمدی نژاد: هنوز گوجه های نارمک ارزان ترند

احمدی نژاد: هنوز گوجه های نارمک ارزان ترند

مراسم ختم خواهر محمد سرافراز، رییس صداوسیما و حیات جلوی مسجد بلال. این شاید چهلمین مراسم ختمی بود که محمود احمدی نژاد را از خانه میدان 72 بیرون می کشید و در برابر مردم قرار می داد.

وبلاگ اطلاعات

روزنامه قانون

موسیقی ایران، هنوز در بهت مرگ مشکاتیان

موسیقی ایران، هنوز در بهت مرگ مشکاتیان

درباره هنرمندی مثل مشکاتیان که نبوغ ذاتی اش زبانزد اهل موسیقی و هنر است، مهم ترین و اساسی ترین پرسش، بی گمان این است که مثلث اجتماعی- سیاسی- فرهنگی دوران اش تا چه حد در اسطوره شدن او تاثیرگذار بوده اند؟

اتوبیوگرافی

free download movie

بک لینک