«وودی آلن» 81 ساله شد

«وودی آلن» 81 ساله شد
«وودی آلن» کارگردان، نویسنده و کمدین صاحب سبک سینمای جهان 81 ساله شد.

«وودی آلن» 81 ساله شد

«وودی آلن» کارگردان، نویسنده و کمدین صاحب سبک سینمای جهان 81 ساله شد.
«وودی آلن» 81 ساله شد