گفت و گو با الهه احمدی، بانوی اول تیراندازی

گفت و گو با الهه احمدی، بانوی اول تیراندازی

قرار گرفتن یک دختر ایرانی در صدر رده بندی بهترین های دنیا اتفاقی نیست که هر روز تکرار شود. آن هم وقتی بدانیم الهه احمدی متاهل است، یک پسر دارد و با این حال ورزش حرفه ای را در بالاترین سطح دنبال می کند.
دانلود عکس