این کمدین ها در کنار هم ترکاندند

این کمدین ها در کنار هم ترکاندند

در تاریخ سینمای جهان بازیگران کمدی بزرگی ظهور کرده‌اند که هر کدام در دوره‌های مختلف توانسته‌اند شور و نشاط مخاطبان سینما‌دوستان را برانگیزند. اما تعداد کمدین‌هایی که در کنار هم تبدیل به تیم کمدی موفقی شده‌اند، خیلی زیاد نیست.
تالار گفتگو