ویژگی هایی که یک فرد با شخصیت دارد

ویژگی هایی که یک فرد با شخصیت دارد

با 30 ویژگی انسان های با شخصیت آشنا شوید “سی ویژگی یک انسان با شخصیت” آخرین نوشتار دکتر محمود سریع‌القلم است که در ادامه سلسله مطالب ویژگی های سی گانه نوشته و برای انتشار در اختیار عصر ایران قرار داده است: 1.  کسی نگران رفتار و گفتار او نیست. در ادب و امانت داری قابل […]

آلرژی و تغذیه

world war news
بک لینک