جمشید مشایخی از سینما دور شده است (1)

جمشید مشایخی از سینما دور شده است (1)
«کمال الملک» سینمای ایران نقش بند تصویری است از آرامش، تبسم و مهربانی و حسن مطلع غزلی که در وصف اش شاید گفت، ناگزیر است از آرایه تکرار تواضع.

جمشید مشایخی از سینما دور شده است (1)

«کمال الملک» سینمای ایران نقش بند تصویری است از آرامش، تبسم و مهربانی و حسن مطلع غزلی که در وصف اش شاید گفت، ناگزیر است از آرایه تکرار تواضع.
جمشید مشایخی از سینما دور شده است (1)

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 5

دانلود سریال و آهنگ