تصاوی و نوشته های بازیگران ایرانی در اینستاگرام (153)

تصاوی و نوشته های بازیگران ایرانی در اینستاگرام (153)

تصاویر عکس های و نوشته های بازیگران در اینستاگرام سری 153 الهام جعفرنژاد منتظر مسافرانش است تا از طریق اقیانوس هند راهی استرالیا و آینده روشنشان کند. البته اگر کوسه ها و شرایط جوی فصلی مانع کار نشوند! + دخترم پاشو روزنامه‌تو سرت کن مهمونا اومدن. – چشم مامان. گوشه ای از دیالوگ غزل کرمعلی […]
عکس زن