امیر قلعه نویی: سر راه تمرین مسافرکشی می کردم (2)

امیر قلعه نویی: سر راه تمرین مسافرکشی می کردم (2)
من خودم یک بدشانسی آوردم. من اکثر فوتبالم را با یک پا بازی کردم به خاطر مصدومیت زانو که داشتم. افتخاری برای من است که برای باشگاه استقلال بازی کردم و ما قهرمان آسیا شدیم و 11 ماه بعد که به استقلال برگشتم این تیم دسته سه بود.

امیر قلعه نویی: سر راه تمرین مسافرکشی می کردم (2)

من خودم یک بدشانسی آوردم. من اکثر فوتبالم را با یک پا بازی کردم به خاطر مصدومیت زانو که داشتم. افتخاری برای من است که برای باشگاه استقلال بازی کردم و ما قهرمان آسیا شدیم و 11 ماه بعد که به استقلال برگشتم این تیم دسته سه بود.
امیر قلعه نویی: سر راه تمرین مسافرکشی می کردم (2)

بک لینک رنک 5