گفتگو با لیلا حاتمی و علی مصفا درباره سینما و زندگی (2)

گفتگو با لیلا حاتمی و علی مصفا درباره سینما و زندگی (2)
در «من» خیلی در رفاه کامل ایفای نقش می کردم. تیم خیلی حرفه ای و دقیقی داشتیم که همه چیزهایی که برایم مهم است، در این تیم کاملا رعایت می شد.

گفتگو با لیلا حاتمی و علی مصفا درباره سینما و زندگی (2)

در «من» خیلی در رفاه کامل ایفای نقش می کردم. تیم خیلی حرفه ای و دقیقی داشتیم که همه چیزهایی که برایم مهم است، در این تیم کاملا رعایت می شد.
گفتگو با لیلا حاتمی و علی مصفا درباره سینما و زندگی (2)

خبر جدید

آخرین اخبار ورزشی