رضا رشیدپور: دلم می سوزد مردم GEM تماشا می کنند (2)

رضا رشیدپور: دلم می سوزد مردم GEM تماشا می کنند (2)

از روزی که رضا رشیدپور از تلویزیون رفته یک گفت‌وگوی درست و درمان ندیده ایم و مدام جلوی تلویزیون پروانه ای شده ایم . ستاره ها هم برای آمدن به هر برنامه ای پول می خواهند و خودشان می دانند که کسی ازشان سوال سخت نمی پرسد.

دانلود موزیک

بک لینک رنک 2