مهراوه: 2 سال از عمرم را به «کیمیا» هدیه دادم

مهراوه: 2 سال از عمرم را به «کیمیا» هدیه دادم

کشف مهراوه جدید به قدری برای من شیرین بود که وقتی او به من پیشنهاد داد که به جای مصاحبه های مرسوم حضوری و تلفنی در فضای مجازی با هم گپ بزنیم، با وجود تردیدهایی که به لحاظ حرفه ای داشتم، خیلی زود پذیرفتم.

خبر جدید

بک لینک رنک 5