«شهرام جزایری» بودن چه حسی دارد؟! (2)

«شهرام جزایری» بودن چه حسی دارد؟! (2)
شهرام جزایری برای ایرانی ها چهره ای شناخته شده است و مثل اغلب مشاهیر، شایعات و توهمات نامش را احاطه کرده اند فضایی که خودش هم تلاشی برای شکسته شدنش ندارد.

«شهرام جزایری» بودن چه حسی دارد؟! (2)

شهرام جزایری برای ایرانی ها چهره ای شناخته شده است و مثل اغلب مشاهیر، شایعات و توهمات نامش را احاطه کرده اند فضایی که خودش هم تلاشی برای شکسته شدنش ندارد.
«شهرام جزایری» بودن چه حسی دارد؟! (2)

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 8

تکنولوژی جدید