بازیگران درخشان تاریخ سینما (2): جودی فاستر

بازیگران درخشان تاریخ سینما (2): جودی فاستر
درست در سال هایی که همه آرزوی ستاره شدن داشتند، او در جایگاهی بود که می توانست تصمیم گیران کمپانی ها را معطل خودش کند اما بانوی جوان تر آن روزها تنها از هالیوود کناره گرفت و سعی کرد مستقل باشد.

بازیگران درخشان تاریخ سینما (2): جودی فاستر

درست در سال هایی که همه آرزوی ستاره شدن داشتند، او در جایگاهی بود که می توانست تصمیم گیران کمپانی ها را معطل خودش کند اما بانوی جوان تر آن روزها تنها از هالیوود کناره گرفت و سعی کرد مستقل باشد.
بازیگران درخشان تاریخ سینما (2): جودی فاستر

بک لینک رنک 6