یک هفته 7 چهره؛ از اصغر فرهادی تا برانکو ایوانکوویچ

یک هفته 7 چهره؛ از اصغر فرهادی تا برانکو ایوانکوویچ
گزارش تاثیر گذار خانم روستایی در روزنامه شهروند راجع به «گورخواب ها» طی یکی دو هفته گذشته سر و صدای زیادی به پا کرده. تحت تاثیر همین گزارش اصغر فرهادی نامه ای خطاب به روحانی نوشت و خواستار توجه ریشه ای تر به حل معضلات اجتماعی شد.

یک هفته 7 چهره؛ از اصغر فرهادی تا برانکو ایوانکوویچ

گزارش تاثیر گذار خانم روستایی در روزنامه شهروند راجع به «گورخواب ها» طی یکی دو هفته گذشته سر و صدای زیادی به پا کرده. تحت تاثیر همین گزارش اصغر فرهادی نامه ای خطاب به روحانی نوشت و خواستار توجه ریشه ای تر به حل معضلات اجتماعی شد.
یک هفته 7 چهره؛ از اصغر فرهادی تا برانکو ایوانکوویچ