یک هفته 7 چهره؛ خواستگار بهاره افشاری و بازگشت شادمهر عقیلی

یک هفته 7 چهره؛ خواستگار بهاره افشاری و بازگشت شادمهر عقیلی
شادمهرعقیلی متفاوت ترین خواننده نسل اول پاپ خوان های پس از انقلاب است. او در فضای دولت اصلاحات و گشایشی که ایجاد شده بود و کنار عصار و اصفهانی رشد کرد و به سرعت هم چهره شد.

یک هفته 7 چهره؛ خواستگار بهاره افشاری و بازگشت شادمهر عقیلی

شادمهرعقیلی متفاوت ترین خواننده نسل اول پاپ خوان های پس از انقلاب است. او در فضای دولت اصلاحات و گشایشی که ایجاد شده بود و کنار عصار و اصفهانی رشد کرد و به سرعت هم چهره شد.
یک هفته 7 چهره؛ خواستگار بهاره افشاری و بازگشت شادمهر عقیلی