یک هفته 7 چهره؛ از عباس کیارستمی تا علی کریمی

یک هفته 7 چهره؛ از عباس کیارستمی تا علی کریمی
درگذشت عباس کیارستمی. ببخشید اگر شخصی تر می شود؛ مرگ که تحلیل ندارد، آن هم مرگ تو؛ تویی که راه خودت را می رفتی.

یک هفته 7 چهره؛ از عباس کیارستمی تا علی کریمی

درگذشت عباس کیارستمی. ببخشید اگر شخصی تر می شود؛ مرگ که تحلیل ندارد، آن هم مرگ تو؛ تویی که راه خودت را می رفتی.
یک هفته 7 چهره؛ از عباس کیارستمی تا علی کریمی

خرید بک لینک

استخدام

یک هفته 7 چهره؛ کوچ غریبانه حبیب… فاجعه ای به نام علی فر

یک هفته 7 چهره؛ کوچ غریبانه حبیب… فاجعه ای به نام علی فر
خواننده ای خطر می کند و در یک شرایط نامساعد و در فرهنگ آمیخته به سیاست امنیت غربت را ترک می کند و به وطن باز می گردد، او می توانست مثل خیلی های دیگر همان جا بماند و به همان مسیر 37 سال گذشته ادامه دهد.

یک هفته 7 چهره؛ کوچ غریبانه حبیب… فاجعه ای به نام علی فر

خواننده ای خطر می کند و در یک شرایط نامساعد و در فرهنگ آمیخته به سیاست امنیت غربت را ترک می کند و به وطن باز می گردد، او می توانست مثل خیلی های دیگر همان جا بماند و به همان مسیر 37 سال گذشته ادامه دهد.
یک هفته 7 چهره؛ کوچ غریبانه حبیب… فاجعه ای به نام علی فر

پرس نیوز