یک هفته 7 چهره؛ از الهام چرخنده تا اصغر فرهادی

یک هفته 7 چهره؛ از الهام چرخنده تا اصغر فرهادی
بازیگر و مبلغ فرهنگی پر حاشیه در بیمارستان بستری شد اما گلایه های خواهر او مبنی بر بی توجهی هنرمندان به حال و روز وی بیشتر خبرساز شد.

یک هفته 7 چهره؛ از الهام چرخنده تا اصغر فرهادی

بازیگر و مبلغ فرهنگی پر حاشیه در بیمارستان بستری شد اما گلایه های خواهر او مبنی بر بی توجهی هنرمندان به حال و روز وی بیشتر خبرساز شد.
یک هفته 7 چهره؛ از الهام چرخنده تا اصغر فرهادی

خبرگزاری دانشگاه های کشور