یک هفته 7 چهره؛ از احسان علیخانی تا حاج قاسم

یک هفته 7 چهره؛ از احسان علیخانی تا حاج قاسم
هویت ماه عسل با احسان علیخانی گره خورده، ماه رمضان هم که موعد پخش «ماه عسل» است این بهانه ی اول، دومی هم افزایش یکباره فالوئرهای آقای علیخانی است.

یک هفته 7 چهره؛ از احسان علیخانی تا حاج قاسم

هویت ماه عسل با احسان علیخانی گره خورده، ماه رمضان هم که موعد پخش «ماه عسل» است این بهانه ی اول، دومی هم افزایش یکباره فالوئرهای آقای علیخانی است.
یک هفته 7 چهره؛ از احسان علیخانی تا حاج قاسم

باشگاه خبری ورزشی