یک هفته 7 چهره: از پان ترک ها تا مهران مدیری

یک هفته 7 چهره: از پان ترک ها تا مهران مدیری
شوخی مهران مدیری با یکی از مهمانان «دورهمی» راجع به موضوع حق طلاق زنان جنجال زیادی به پا کرد.

یک هفته 7 چهره: از پان ترک ها تا مهران مدیری

شوخی مهران مدیری با یکی از مهمانان «دورهمی» راجع به موضوع حق طلاق زنان جنجال زیادی به پا کرد.
یک هفته 7 چهره: از پان ترک ها تا مهران مدیری