یک هفته 7 چهره؛ از عباس کیارستمی تا علی کریمی

یک هفته 7 چهره؛ از عباس کیارستمی تا علی کریمی
درگذشت عباس کیارستمی. ببخشید اگر شخصی تر می شود؛ مرگ که تحلیل ندارد، آن هم مرگ تو؛ تویی که راه خودت را می رفتی.

یک هفته 7 چهره؛ از عباس کیارستمی تا علی کریمی

درگذشت عباس کیارستمی. ببخشید اگر شخصی تر می شود؛ مرگ که تحلیل ندارد، آن هم مرگ تو؛ تویی که راه خودت را می رفتی.
یک هفته 7 چهره؛ از عباس کیارستمی تا علی کریمی

خرید بک لینک

استخدام