میراث دیکتاتور محبوب 90 ساله

میراث دیکتاتور محبوب 90 ساله
به رغم همه انتقاداتی که بابت حکومت 50 ساله اش از بیرون و درون کشور نثارش می شود تصویری که از فیدل به ما مخابره می شود با تصاویر همه روسای جمهوری مادام العمر آمریکای لاتین و بلکه دنیا متفاوت است.

میراث دیکتاتور محبوب 90 ساله

به رغم همه انتقاداتی که بابت حکومت 50 ساله اش از بیرون و درون کشور نثارش می شود تصویری که از فیدل به ما مخابره می شود با تصاویر همه روسای جمهوری مادام العمر آمریکای لاتین و بلکه دنیا متفاوت است.
میراث دیکتاتور محبوب 90 ساله

خبر دانشجویی

زندگی عادی مردی که 90 درصد مغزش نابود شده است! (عکس)

زندگی عادی مردی که 90 درصد مغزش نابود شده است! (عکس)
هوشیاری کامل مردی که 90 درصد از مغزش نابود شده یک مرد 44 ساله با وجود اینکه 90 درصد از مغزش به دلیل بیماری نابود شده است، همچنان به زندگی اش ادامه می دهد و مانند انسان عادی در هوشیاری کامل کارهایش را انجام می دهد. این فرد برای اولین بار به دلیل درد و […]

زندگی عادی مردی که 90 درصد مغزش نابود شده است! (عکس)

هوشیاری کامل مردی که 90 درصد از مغزش نابود شده یک مرد 44 ساله با وجود اینکه 90 درصد از مغزش به دلیل بیماری نابود شده است، همچنان به زندگی اش ادامه می دهد و مانند انسان عادی در هوشیاری کامل کارهایش را انجام می دهد. این فرد برای اولین بار به دلیل درد و […]
زندگی عادی مردی که 90 درصد مغزش نابود شده است! (عکس)

دانلود آهنگ آذری