مصاحبه با علی ضیا، مجری جنجالی 94

مصاحبه با علی ضیا، مجری جنجالی 94
مجری اجتماعی است اما مهمترین جنجال زندگی حرفه ای اش با یک رخداد ورزشی همراه شد. گل پرسپولیس در دربی و یک ویدئو از شوخی و با مظلومی سرمربی استقلال و کار تا ممنوع التصویر شدن پیش رفت.

مصاحبه با علی ضیا، مجری جنجالی 94

مجری اجتماعی است اما مهمترین جنجال زندگی حرفه ای اش با یک رخداد ورزشی همراه شد. گل پرسپولیس در دربی و یک ویدئو از شوخی و با مظلومی سرمربی استقلال و کار تا ممنوع التصویر شدن پیش رفت.
مصاحبه با علی ضیا، مجری جنجالی 94

فروش بک لینک