Mr وایت، سیاسی نبود که شد!

Mr وایت، سیاسی نبود که شد!
برایان کرانستون ستاره ای است که شبیه ستاره های دیگر نیست. در واقع او در تعریف ستاره های معمول، جوان و زیبا و خوش تیپ و جنجالی که معمولا نقش های قهرمانانه بازی می کنند و جهان یا آدم های دیگر را نجات می دهند، نمی گنجد.

Mr وایت، سیاسی نبود که شد!

برایان کرانستون ستاره ای است که شبیه ستاره های دیگر نیست. در واقع او در تعریف ستاره های معمول، جوان و زیبا و خوش تیپ و جنجالی که معمولا نقش های قهرمانانه بازی می کنند و جهان یا آدم های دیگر را نجات می دهند، نمی گنجد.
Mr وایت، سیاسی نبود که شد!

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 9

میهن دانلود