بازیگران درخشان تاریخ سینما (10): هامفری بوگارت

بازیگران درخشان تاریخ سینما (10): هامفری بوگارت
هامفری بوگارت هنرپیشه افسانه ای فیلم های دهه چهلی از جمله «کازابلانکا»، «شاهین مالت» و «داشتن و نداشتن» است. او زاده 25 دسامبر 1899 در نیویورک سیتی، به زعم بسیاری بزرگترین ستاره سینمایی تمام دوران ها محسوب می شود.

بازیگران درخشان تاریخ سینما (10): هامفری بوگارت

هامفری بوگارت هنرپیشه افسانه ای فیلم های دهه چهلی از جمله «کازابلانکا»، «شاهین مالت» و «داشتن و نداشتن» است. او زاده 25 دسامبر 1899 در نیویورک سیتی، به زعم بسیاری بزرگترین ستاره سینمایی تمام دوران ها محسوب می شود.
بازیگران درخشان تاریخ سینما (10): هامفری بوگارت

مهارت برتر

Contacts:
Posted by: on