مهراب قاسم خانی: با سِرسی لنیستر سلفی نمی گیرم!

مهراب قاسم خانی: با سِرسی لنیستر سلفی نمی گیرم!

مهراب قاسم خانی، مرد پاکیزه و باسلیقه ای است. مگر در ایران چند نفر را با سبیل نعل اسبی سراغ دارید که نه تنها طرفدار پرسپولیس است و موسیقی آلترناتیو گوش می دهد، بلکه دلباخته جورج لوکاس و تیم برتون هم هست.

only bluray movie download

دانلود سریال و آهنگ

Contacts:
Posted by: on