با «آندره مالرو»، نویسنده شهیر فرانسه آشنا شوید

با «آندره مالرو»، نویسنده شهیر فرانسه آشنا شوید

وی در ۳ نوامبر ۱۹۰۱ در پاریس به دنیا آمد و خردسال بود که پدر و مادرش از یکدیگر جدا شدند و «آندره» تحت نظر مادرش «برته لامی» و مادربزرگش «آدرینه لامی» رشد و نمو یافت.

Contacts:
Posted by: on