چهره‌هایی که روی دست صداوسیما می‌مانند

چهره‌هایی که روی دست صداوسیما می‌مانند

مجریانی که روی آنتن صداوسیما به شهرت می‌رسند و به چهره تبدیل می‌شوند، حالا حرکات و رفتارشان خارج از قاب تلویزیون هم برای صداوسیما دردسرآفرین است.
زندگینامه شهید

Contacts:
Posted by: on