علی مطهری، اصولگرای اصلاح طلب

علی مطهری، اصولگرای اصلاح طلب

یکی از آقازاده ها را که امروزه ورای آقازادگی خود یکی از مطرح ترین نمایندگان مجلس شورای اسلامی است ،انتخاب کرده ام که در موردش نکاتی را یادآوری کنم و آن کسی نیست جز علی مطهری.
عکس بازیگران

Contacts:
Posted by: on