«بیتا فرهی» از خسرو شکیبایی و خاطراتش می گوید

«بیتا فرهی» از خسرو شکیبایی و خاطراتش می گوید

خسرو شکیبایی و بیتا فرهی اولین زوج سینمایی بعد از انقلاب بودند. این زوج آنقدر در فیلم سینمایی «هامون» یکدیگر را کامل کردند که بازی شان مورد استقبال بسیاری از مردم و سینماگران قرار گرفت.
گفتگو با

Contacts:
Posted by: on