علی شریعتی؛ معلمِ شهید، ما متهمیم!

علی شریعتی؛ معلمِ شهید، ما متهمیم!

علی شریعتی مزینانی، مشهور به دکتر علی شریعتی در تاریخ ۲ آذر سال ۱۳۱۲ خورشیدی در روستای کاهک در سبزوار به دنیا آمد و در تاریخ ۲۹ خرداد در سال ۱۳۵۶ د ساوت‌همپتون در کشور انگلیس دیده از جهان بست.
بلاگ اطلاعات

Contacts:
Posted by: on