حرفه‌ای‌ ها «فوئنتس» می‌خوانند

حرفه‌ای‌ ها «فوئنتس» می‌خوانند

ای کاش نویسنده‌های ایرانی با توجه به قدرت قلم و اشراف فوئنتس بر تاریخ کشورش، در راستای شناساندن هویت ایرانی تلاش می‌کردند
مصاحبه با

Contacts:
Posted by: on