گفتگو با سیما خضرآبادی، بازیگر سریال «آسپرین»

گفتگو با سیما خضرآبادی، بازیگر سریال «آسپرین»
خضرآبادی این روزها با سریال «آسپرین» در شبکه نمایش خانگی حضور دارد و به زودی با سریال «علی البدل» به کارگردانی سیروس مقدم به همراه گروه بازیگران سریال زیبای «پایتخت» مهمان خانه های مردم خواهد شد. به همین بهانه گپ و گفتی صمیمانه با این بازیگر جوان داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

گفتگو با سیما خضرآبادی، بازیگر سریال «آسپرین»

خضرآبادی این روزها با سریال «آسپرین» در شبکه نمایش خانگی حضور دارد و به زودی با سریال «علی البدل» به کارگردانی سیروس مقدم به همراه گروه بازیگران سریال زیبای «پایتخت» مهمان خانه های مردم خواهد شد. به همین بهانه گپ و گفتی صمیمانه با این بازیگر جوان داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
گفتگو با سیما خضرآبادی، بازیگر سریال «آسپرین»

تلگرام نارنجی