آیزاک آسیموف، نویسنده «امپراتوری کهکشانی»

آیزاک آسیموف، نویسنده «امپراتوری کهکشانی»
4 آوریل برابر با 18 فروردین، سالروز درگذشت آیزاک آسیموف، نویسنده 500 عنوان کتاب درباره علوم مختلف علمی و دانشگاهی به‌ویژه در حوزه کهکشان‌هاست. توجه به تاریخ علم با قلمی ساده، وی را به‌عنوان یکی از پرکارترین نویسندگان جهان تبدیل کرد.

آیزاک آسیموف، نویسنده «امپراتوری کهکشانی»

4 آوریل برابر با 18 فروردین، سالروز درگذشت آیزاک آسیموف، نویسنده 500 عنوان کتاب درباره علوم مختلف علمی و دانشگاهی به‌ویژه در حوزه کهکشان‌هاست. توجه به تاریخ علم با قلمی ساده، وی را به‌عنوان یکی از پرکارترین نویسندگان جهان تبدیل کرد.
آیزاک آسیموف، نویسنده «امپراتوری کهکشانی»