سلفی‌ های بان کی مون

سلفی‌ های بان کی مون

جنبش سلفی بازی، پیر و جوان و حتی سلبریتی و غیر سلبریتی نمی‌شناسد. شهروندان دهکده جهانی، علاقه زیادی به این جنبش خودجوش پیدا کرده‌اند و به نظر می‌رسد، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز از آن مستثنی نباشد.
عکس خفن