10 تروریست زنده و خطرناک دنیا

10 تروریست زنده و خطرناک دنیا

علوش تنها یکی از ده ها تروریست عجیب و غریبی است که در منطقه وجود دارند و همه دنیا به دنبالشان هستند؛ کسانی که میلیون ها دلار جایزه برای سرشان گذاشته شده و پشت پرده بسیاری از ناآرامی ها و کشتارهای سال های اخیر بوده اند.

تکنولوژی جدید

آپدیت نود 32