درباره «جرج برنارد شاو» چه می دانید؟

درباره «جرج برنارد شاو» چه می دانید؟

جرج برنارد شاو، منتقد و مصلح اجتماعی و نمایش نامه نویس ایرلندی در 1856م، در دوبلین (ایرلند) متولد شد.1 او یکی از نویسندگان انگلیسی ـ ایرلندی است که آثار ارزنده ای را به ادبیات انگلیسی تقدیم کرده است.
سایت گفتگو