پریناز ایزدیار: شهاب حسینی «پدیده» است

پریناز ایزدیار: شهاب حسینی «پدیده» است
سریال «شهرزاد» پدیده سال 94 در حوزه آثار تصویری بود. سریالی که به سرعت هیت شد و طرفداران پر و پا قرص و سرسختی پیدا کرد.

پریناز ایزدیار: شهاب حسینی «پدیده» است

سریال «شهرزاد» پدیده سال 94 در حوزه آثار تصویری بود. سریالی که به سرعت هیت شد و طرفداران پر و پا قرص و سرسختی پیدا کرد.
پریناز ایزدیار: شهاب حسینی «پدیده» است

آپدیت نود 32 ورژن 9

خبر جدید