گفتگوی جذاب «خندوانه» با بانوی طلایی کاراته

گفتگوی جذاب «خندوانه» با بانوی طلایی کاراته
حمیده عباسعلی بانوی کاراته تیم ملی کشورمان یکشنبه 10 مرداد مهمان «خندوانه» بود.

گفتگوی جذاب «خندوانه» با بانوی طلایی کاراته

حمیده عباسعلی بانوی کاراته تیم ملی کشورمان یکشنبه 10 مرداد مهمان «خندوانه» بود.
گفتگوی جذاب «خندوانه» با بانوی طلایی کاراته

90ورزشی