فرهاد آئیش چقدر احساس خوشبختی می کند؟

فرهاد آئیش چقدر احساس خوشبختی می کند؟

چند پیچ و تاب می‌خورم حوالی میدان تجریش تا به خانه‌ای دو طبقه و قدیمی برسم، در کوچه‌ای که همگی کوبیده‌اند و بالا رفته‌اند. در و نمای خانه آنقدر زیبا هستند که عکسی بیندازم…

دانلود آهنگ جدید

خبرگذاری اصفحان

گفتگو با هوشنگ مرادی کرمانی درباره خوشبختی

گفتگو با هوشنگ مرادی کرمانی درباره خوشبختی

قصه‌گویی كه همه دغدغه‌های كودكانه را می‌شناسد و با آنها آشناست. مرادی كرمانی متولد آخرین ماه از فصل تابستان و زاده روستای سیرج یكی از توابع بخش شهداد در استان كرمان است. اگرچه شروع آشنایی اغلب كودكان سرزمین ما با مرادی كرمانی، همین قصه‌های مجید بود، ‌اما بعدها بسیاری شیفته كتاب‌های او شدند.
گفتگو با