سیزده بدر ستاره‌ای «رامین راستاد»

سیزده بدر ستاره‌ای «رامین راستاد»
با رامین راستاد یكی از چهره‌های شاخص عرصه بازیگری كه این روزها در رشت مشغول بازی در یك سریال است برای خرید سیر، سنجد و سماق راهی بازار معروف سبزه‌میدان رشت شدیم.

سیزده بدر ستاره‌ای «رامین راستاد»

با رامین راستاد یكی از چهره‌های شاخص عرصه بازیگری كه این روزها در رشت مشغول بازی در یك سریال است برای خرید سیر، سنجد و سماق راهی بازار معروف سبزه‌میدان رشت شدیم.
سیزده بدر ستاره‌ای «رامین راستاد»

فروش بک لینک