«سوسن پرور» از ازدواج می ترسد!

«سوسن پرور» از ازدواج می ترسد!
رضا عطاران با انتخابش برای یکی از نقش‌های کلیدی سریال بزنگاه باعث شد تا نام سوسن پرور بیشتر بر سر زبان‌ها بیفتد و مردم بیشتر با چهره این بازیگر و کارگردان تئاتر آشنا شوند.

«سوسن پرور» از ازدواج می ترسد!

رضا عطاران با انتخابش برای یکی از نقش‌های کلیدی سریال بزنگاه باعث شد تا نام سوسن پرور بیشتر بر سر زبان‌ها بیفتد و مردم بیشتر با چهره این بازیگر و کارگردان تئاتر آشنا شوند.
«سوسن پرور» از ازدواج می ترسد!

پرس نیوز