«علی شریعتی» هنوز زنده است…

«علی شریعتی» هنوز زنده است…
قريب به ٤٠ سال از مرگ دكتر شريعتي مي‌گذرد، شخصيتي كه هنوز حتي بر سر عنوانش نيز توافق نيست، آيا روشنفكر است، يا ايدئولوگ يك جريان سياسي يا چهره‌اي دانشگاهي يا محقق يا رفرميست يا… چه برسد بر سر ميراثش.

«علی شریعتی» هنوز زنده است…

قريب به ٤٠ سال از مرگ دكتر شريعتي مي‌گذرد، شخصيتي كه هنوز حتي بر سر عنوانش نيز توافق نيست، آيا روشنفكر است، يا ايدئولوگ يك جريان سياسي يا چهره‌اي دانشگاهي يا محقق يا رفرميست يا… چه برسد بر سر ميراثش.
«علی شریعتی» هنوز زنده است…

bluray movie download

جرم «شریعتی» هنوز ثابت نشده است!

جرم «شریعتی» هنوز ثابت نشده است!

«شریعتی متولی ندارد و می‌توان پا به پای او به خود فکر کرد، از خود عبور کرد، با خود درافتاد، به خود خندید. مقصود اینکه شریعتی پرونده‌ای است همچنان باز و متهم اول نیز، با دادستان‌های متعدد. با این همه جرمش هنوز ثابت نشده است.»

گوشی

بک لینک رنک 5